!-->

วันเดอร์ฟูล จอร์แดน 7 วัน

(JOR-WF7D5N-WY)
รหัสทัวร์ : 29229
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 49,888.-
ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
สายการบิน : OMAN AIR
วันที่ : มีนาคม - เมษายน 2563
เมืองเพตร้า มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส ลอยตัว พอกโคลน ณ ทะเลสาบเดดซี
เที่ยวครบทุกไฮไลท์...เที่ยวเต็มทั้งวัน
เมืองเพตร้า มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส
พิสูจน์ความเค็ม ลอยตัว พอกโคลน ณ ทะเลสาบเดดซี
ชมนครเจอราช หรือเมืองพันเสาเป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกอันยิ่งใหญ่ของโรมัน 
ชมซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียนและสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม
แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน” "AL KARAK CASTLE’’

Author: Nat

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *