!-->

วันเดอร์ฟูล จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน 8 วัน 5 คืน

(AZ-GE8D5N -TK)
รหัสทัวร์ : 29101
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 47,888.-
ระยะเวลา : 8 วัน 6 คืน
สายการบิน : เตอร์กิชแอร์ไลน์
วันที่ : เมษายน-มิถุนายน 2563
ดินแดนลูกครึ่งเอเชีย- ยุโรป ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เทือกเขาคอเคซัส เทือกเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย
ดินแดนลูกครึ่งเอเชีย- ยุโรป  ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและยังเป็นเส้นทางสายไหมด้วย
ชมความสวยงามของเมืองบากู เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของอาเซอร์ไบจาน 
ถ่ายรูปเช็คอิน กับ I LOVE BAKU  สถานที่ถ่ายรูปเชคอินสุดฮิตของชาวเมืองบากู
พระราชวังแห่งราชวงศ์เชอร์วาน สถานที่พำนักของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เชอร์วาน
หอคอยไมเด้น หรือหอคอยพรมจันทร์ มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก UNESCO 
อะเทห์กาห์ หรือวิหารแห่งไฟ วิหารที่ถูกสร้างขึ้นใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
ชมวิหารสเวติสเคอเวรี ศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย 
มหาวิหารจวารีหรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ ของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก
เทือกเขาคอเคซัส  เทือกเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย 

Author: Nat

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *