!-->

มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3วัน 2คืน

WE202-Ads-Recovered
รหัสทัวร์ : 28818
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 7,777.-
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
สายการบิน : ไทยสมายล์แอร์เวย์
วันที่ : 20-22 กุมภาพันธ์ 2563
ชมทัศนียภาพเมืองสกายน์ ลุ่มแม่น้ำอิระวดี ถ่ายรูปกับเจดีย์ทรงคว่ำ วัดเจดีย์นางนม พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี

ชมทัศนียภาพเมืองสกายน์ ลุ่มแม่น้ำอิระวดี ถ่ายรูปกับเจดีย์ทรงคว่ำ วัดเจดีย์นางนม

นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ ชมอาคารไม้สัก Barayar Monastery

ล่องเรือชมวิถีชีวิตหมู่บ้านมิงกุน ชมเจดีย์มิงกุนและระฆังมิงกุน

พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ชมวัดกุโสดอ

พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า

ผ่านชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก

Author: Nat

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *