!-->

มัณฑะเลย์-พุกาม-มิงกุน 3 วัน 2 คืน

MLD-RM01-PG
รหัสทัวร์ : 28605
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 11,900.-
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
สายการบิน : BANGKOK AIRWAY
วันที่ : มีนาคม-พฤศจิกายน 2563
พระมหามัยมุนี สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง ล่องเรือชมวิวแม่น้ำอิรวดีสู่ เมืองมิงกุน

เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองมัณฑะเลย์

สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองพุกาม

ชม ทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมทั้งเก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม ณ จุดชมวิวเมืองพุกาม

ล่องเรือชมวิวแม่น้ำอิรวดีสู่ เมืองมิงกุน 

ชมโชว์ หุ่นกระบอกเชิด ศิลปะชั้นสูงของพุกาม พร้อมทั้งลิ้มรสอาหารพื้นเมือง+กุ้งเผา

Author: Nat

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *