มหัศจรรย์ตรัง-ลังกาวี 5 วัน

รหัสทัวร์ : 1932
ราคาทัวร์ : 8,900.-
ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : รถโค้ชปรับอากาศ VIP
วันที่ : 28 ธ.ค. 56 - 01 ม.ค. 57
เกาะลังกาวี, ท่าเรือตำมะลัง, ไชยา, สตูล, ลังกาวี, ทะเลตรัง, ตรัง

เกาะลังกาวี, ท่าเรือตำมะลัง, ไชยา, สตูล, ลังกาวี, ทะเลตรัง, ตรัง

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่                          ท่านละ      8,900 .-
เด็กอายุ 3-10 ปี      ท่านละ      7,900 .-    (พักรวมกับผู้ใหญ่ ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่ม           ท่านละ      3,000 .-

Author: xabroadtour

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *