พาดุก

หมากล้อม-เกาหลี1

พาดุก หรือในภาษาญี่ปุ่น เรียกว่า “โก” และคนไทยเรียกว่าหมากล้อมกก เป็นการละเล่นบนกระดาน 4 เหลี่ยม โดยมีผู้เล่น 2 คนผลัดกันวางหมากสีขาว และสีดำสลับกัน ลงบนจุดตัดบนกระดาน เพื่อแย่งชิงพื้นที่กันโดยใครที่สามารถครอบครองพื้นที่ได้มากกว่า ก็จะเป็นผู้ชนะไป พาดุกเป็นการละเล่นที่เป็นที่นิยมไปทั่วโลก ซึ่งกลายเป็นการละเล่นสากลที่มีการจัดการแข่งขันกันอย่างจริงจังพาดุกนั้นมีความซับซ้อน และหลากหลายมาก จนสามารถกล่าวได้ว่าตั้งแต่กำเนิดพาดุกมา ไม่มีหมากกระดานใดที่เดินเหมือนกันเลย

Author: xabroadtour

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *