นมัสการรอยพระพุทธบาท ณ เขาคิชกูฏ จันทบุรี

รหัสทัวร์ : 3093
ราคาทัวร์ : เพียง 1,111.-
ระยะเวลา : 1 วัน
สายการบิน : รถตู้ปรับอากาศ VIP
วันที่ : ก.พ.-มี.ค. 57
นมัสการรอยพระพุทธบาท ณ เขาคิชกูฏ จันทบุรี ๑ ปี มีเพียงครั้งเดียว

ศิลาเจดีย์ ถ้ำฤาษี ลานแข่งรถพระอินทร์ หินที่มีรูปร่างคล้ายเต่าและช้างขนาดยักษ์

Author: xabroadtour

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *