ทัวร์ไต้หวัน T-DED BEST JOURNEY IN TAIWAN 5 วัน 3 คืน (TPE02)

วันเดินทางไป วันเดินทางกลับ ระยะเวลา Code Tour ราคา จำนวนที่นั่ง สถานะ
01-10-2018 05-10-2018 5 วัน 3 คืน 15999 สอบถาม
02-10-2018 06-10-2018 5 วัน 3 คืน 15999 สอบถาม
06-10-2018 10-10-2018 5 วัน 3 คืน 15999 สอบถาม
09-10-2018 13-10-2018 5 วัน 3 คืน 15999 สอบถาม
11-10-2018 15-10-2018 5 วัน 3 คืน 18999 สอบถาม
รหัสทัวร์ : 25691
ราคาทัวร์ : 15,999
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : NOKSCOCT
วันที่ : ตุุลาคม 2561
ชมความงาม ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ เพลิดเพลินช้อปปิ้ง ฟ่งเจี๋ย ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต พักหรู 5 ดาว แช่น้ำส่วนตัวในห้องพัก

ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – วัดพระถังซัมจั๋ง

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน – จันทรา

วัดเหวิ่นหวู่ – อุทยานแห่งชาติอาลีชาน

ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ตึกไทเป 101 – ชีเหมินติง

Author: abroadtour

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *