ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN NEW YEAR SUPER SUPER 6 วัน 5 คืน (NY 07)

วันเดินทางไป วันเดินทางกลับ ระยะเวลา Code Tour ราคา จำนวนที่นั่ง สถานะ
30-12-2017 04-01-2018 6 วัน 5 คืน 43900 สอบถาม
รหัสทัวร์ : 22949
ราคาทัวร์ : 43,900.-
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
สายการบิน : CI
วันที่ : 30 ธ.ค.-04 ม.ค. 61
เที่ยวไต้หวัน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณ

เมืองไทเป – ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก) – วัดหลงซาน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซีเหมินติง
ไถจง – หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – วัดเหวินหวู่
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณ
เมืองฮวาเหลียน – นั่งรถไฟด่วน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
เมืองจีหลง – อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

เมนูพิเศษ.. สุกี้ชาบูหมาล่า – เสี่ยวหลงเปา ติ่งไท่ฟง – กุ้งมังกรซีฟู๊ด
พระกระโดดกำแพง+ขาปูอลาสก้า – ปลาประธานาธิบดี
ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด

Author: xabroadtour

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *