ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN COUNT DOWN WIN WIN 5 วัน 4 คืน (NY 09)

วันเดินทางไป วันเดินทางกลับ ระยะเวลา Code Tour ราคา จำนวนที่นั่ง สถานะ
31-12-2017 04-01-2018 5 วัน 4 คืน 36900 สอบถาม
รหัสทัวร์ : 22958
ราคาทัวร์ : 36,900.-
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
สายการบิน : CI
วันที่ : 31 ธ.ค.-04 ม.ค. 61
เที่ยวไต้หวัน ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก) ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณ

เมืองไทเป – ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก) – วัดหลงซาน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซีเหมินติง
ไถจง-หนานโถว-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่- ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณ

เมนูพิเศษ..สุกี้ชาบูหมาล่า+ เบียร์ดื่มไม่อั้น และ ไอศกรีม Haggendazs
ปลาประธานาธิบดี,พระกระโดดกำแพง+ปูอลาสก้า,เสี่ยวหลงเปา
ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด

Author: xabroadtour

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *