ทัวร์ไต้หวัน AMAZING TAIWAN 4 วัน 3 คืน BY TG (TPE10)

วันเดินทางไป วันเดินทางกลับ ระยะเวลา Code Tour ราคา จำนวนที่นั่ง สถานะ
04-01-2018 07-01-2018 4 วัน 3 คืน 22900 สอบถาม
06-01-2018 09-01-2018 4 วัน 3 คืน 22900 สอบถาม
12-01-2018 15-01-2018 4 วัน 3 คืน 22900 สอบถาม
13-01-2018 16-01-2018 4 วัน 3 คืน 22900 สอบถาม
18-01-2018 21-01-2018 4 วัน 3 คืน 22900 สอบถาม
รหัสทัวร์ : 23558
ราคาทัวร์ : เริ่มต้น..22,900.-
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : TG
วันที่ : ม.ค.-มี.ค. 61
เที่ยวไต้หวัน AMAZING TAIWAN บิน 5 ดาว สะสมไมล์ 50% ทานอาหารมื้อพิเศษ บนตึกไทเป 101

เที่ยวไต้หวัน AMAZING TAIWAN
ทานอาหารมื้อพิเศษ บนตึกไทเป 101
บิน 5 ดาว สะสมไมล์ 50%
ชมเศียรราชินี อุทยานเย่หลิว
มื้อพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา

เที่ยวอุทยานอาลีซาน – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง – มิตซุยเอ้าท์เล็ท
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

Author: xabroadtour

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *