ทัวร์รัสเซีย Angela RUSSIA 7 วัน 4 คืน (DME14)

วันเดินทางไป วันเดินทางกลับ ระยะเวลา Code Tour ราคา จำนวนที่นั่ง สถานะ
08-08-2018 14-08-2018 7 วัน 4 คืน 36888 สอบถาม
12-09-2018 18-09-2018 7 วัน 4 คืน 36888 สอบถาม
24-10-2018 30-10-2018 7 วัน 4 คืน 37888 สอบถาม
14-11-2018 20-11-2018 7 วัน 4 คืน 36888 สอบถาม
05-12-2018 11-12-2018 7 วัน 4 คืน 38888 สอบถาม
รหัสทัวร์ : 24722
ราคาทัวร์ : เริ่มต้น 36,888
ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
สายการบิน : Singapore Airlines
วันที่ : ส.ค-ธ.ค
มอสโคว มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ จตุรัสแดง ซากอร์ส โบสถ์นิวเยรูซาเร็ม

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
จตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์
โบสถ์ทรินิตี้ บ่อน้ำศักด์สิทธิ์
พิพิธภัณฑ์อวกาศ โบสถ์นิวเยรูซาเร็ม

Author: abroadtour

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *