ทัวร์ยุโรป Perfect EAST EUROPE 9 วัน 6 คืน (MUC09)

วันเดินทางไป วันเดินทางกลับ ระยะเวลา Code Tour ราคา จำนวนที่นั่ง สถานะ
27-07-2018 04-08-2018 9 วัน 6 คืน 59888 สอบถาม
15-09-2018 23-09-2018 9 วัน 6 คืน 54888 สอบถาม
29-09-2018 07-10-2018 9 วัน 6 คืน 54888 สอบถาม
รหัสทัวร์ : 24707
ราคาทัวร์ : เริ่ม 54,888
ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
สายการบิน : Qatar Airways
วันที่ : ก.ค-ก.ย
เที่ยวยุโรป 5 ประเทศ เยอรมัน-ออสเตรีย-เช็ก-สโลวาเกีย-ฮังการี พิเศษ!! นั่งเรือชมแม่น้ำดานูป

ปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทครุมลอฟ สะพานชาร์ล
ปราสาทแห่งปราก มหาวิหารเซนต์วิตุส จตุรัสวีรบุรุษ
โบสถ์แมทเธียส ฮัลสตัลหมู่บ้าน
พระราชวังฮอฟเบิร์ก พระราชวังเชินบรุนน์ สวนมิราเบล
ช็อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์

Author: abroadtour

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *