ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน (SHXWTSN2)

Author: xabroadtour

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน

วันเดินทางไป วันเดินทางกลับ ระยะเวลา Code Tour ราคา จำนวนที่นั่ง สถานะ
08-05-2016 12-05-2006 5 วัน 4 คืน 16999 สอบถาม
15-05-2016 19-05-2016 5 วัน 4 คืน 16999 สอบถาม
29-05-2016 02-06-2016 5 วัน 4 คืน 16999 สอบถาม
05-06-2016 09-06-2016 5 วัน 4 คืน 16999 สอบถาม
10-06-2016 14-06-2016 5 วัน 4 คืน 16999 สอบถาม
รหัสทัวร์ : 18322
ราคาทัวร์ : 16,999.-
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
สายการบิน : XW
วันที่ : พ.ค.-มิ.ย. 59
เที่ยวปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน "GOLDEN JAGUAR" ชม พระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” ชม กายกรรมปักกิ่ง

เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน “GOLDEN JAGUAR”
ชม พระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” ชม กายกรรมปักกิ่ง
นำท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังกู้กง ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง
กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิ์จิ๋นซี

Author: xabroadtour

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *