ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ไข่หวาน 5 วัน 3 คืน (XJ20)

วันเดินทางไป วันเดินทางกลับ ระยะเวลา Code Tour ราคา จำนวนที่นั่ง สถานะ
04-10-2017 08-10-2017 5 วัน 3 คืน 30888 สอบถาม
05-10-2017 09-10-2017 5 วัน 3 คืน 30888 สอบถาม
11-10-2017 15-10-2017 5 วัน 3 คืน 31888 สอบถาม
12-10-2017 16-10-2017 5 วัน 3 คืน 31888 สอบถาม
18-10-2017 22-10-2017 5 วัน 3 คืน 32888 สอบถาม
รหัสทัวร์ : 22883
ราคาทัวร์ : เริ่มต้น..30,888.-
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : XJ
วันที่ : ต.ค.-พ.ย. 60
เที่ยวญี่ปุ่น ชมฟูจิชั้น 5 ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า

ซุปตาร์ ไข่หวาน โดยสายการบินแอร์เอซียเอ็กซ์ (XJ)
ฟูจิชั้น 5 ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเมน – คามาคุระ ชมพระใหญ่ไดบุตสึ
เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
อาบน้าแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ราคาเด็กอายุต่ากว่า 2 ปี (Infant) ท่านละ 7,900 บาท
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,000 บาท/ทริป

Author: xabroadtour

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *