web analytics

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

33,900.-
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน อาหารพิเศษ สุกี้เห็ด อาหารไทย อาหารกวางตุ้ง ห่านย่าง+ไวน์แดง
11-16 เม.ย. 57
Read More

คุนหมิง (นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ)-ต้าหลี่-ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน

32,900.-
ชมความงามของเทือกหิมะมังกรหยก ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารไทย, อาหารกวางตุ้ง, สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
11-15 เม.ย. 57
Read More

คุนหมิง-ทิเบต-ลาซา-หลันโจว 7 วัน 5 คืน

เริ่มต้นที่...46,900.-
ท่องเที่ยวกับเส้นทางที่สูงที่สุดในโลก พิเศษ...บินเข้าลาซา นั่งรถไฟไปหลันโจว
11-17 เม.ย. 57 // 19-25 พ.ค. 57 // 09-15 มิ.ย.57
Read More

คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน 6 วัน 5 คืน

เริ่มต้นที่...26,900.-
ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารไทย, อาหารกวางตุ้ง, สุกี้เห็ด + น้ำจิ้มไทยรสเด็ด ชมความงามของเทือกหิมะมังกรหยก
20-25 มี.ค. 57 // 27 มี.ค.-01 เม.ย. 57 // 03-08 เม.ย. 57
Read More

คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน

24,900.-
ชมความงามของเทือกหิมะมังกรหยก ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารไทย, อาหารกวางตุ้ง, สุกี้เห็ด + น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
01-05 พ.ค. 57
Read More

คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน 6 วัน 4 คืน

34,900.-
ชมความงามของเทือกเขาหิมะมังกรหยก ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารไทย, อาหารกวางตุ้ง, สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
11-16 เม.ย. 57
Read More

คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน

26,900.-
ชมความงามของเทือกเขาหิมะมังกรหยก ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารไทย, อาหารกวางตุ้ง, สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
24-29 เม.ย. 57 / 08-13 พ.ค. 57
Read More

สัมผัส 4 เมืองบรรยากาศคลาสสิค คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

28,900.-
เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ, เมืองเก่าเคล้าวัฒนธรรมโบราณ เทือกเขาหิมะมังกรหยก และดินแดนลี้ลับสุดขอบฟ้าแชงกรีล่า
20-25 มี.ค. 57
Read More

คุนหมิง-หลัวผิง-ซิงยี่-ล่องเรือเสี่ยวซานเสีย (สัมผัสความงดงามของธรรมชาติ)

ราคาเริ่มต้นที่...24,900.-
สัมผัสความงดงามของธรรมชาติ คุนหมิง-หลัวผิง-ซิงยี่-ล่องเรือเสี่ยวซานเสีย ไฮไลท์พิเศษสุดๆ ชมทุ่งดอกมัสตาร์ดที่สวยงามที่สุดในโลก
13-18 , 20-25 ก.พ. 57 // 27 ก.พ.-04 มี.ค. 57 // 13-18 มี.ค. 57
Read More