!-->

ซุปตาร์ ลั้นลาทรอย ตุรกี 8 วัน 6 คืน

TKIST02 -- TURKEY 8D6N 28 FEB-6MAR'20 -- TTN
รหัสทัวร์ : 28660
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 27,999.-
ระยะเวลา : 8 วัน 6 คืน
สายการบิน : TURKISH AIRLINE
วันที่ : กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563
ชมเมืองทรอย เมืองกรีกในตำนาน ชมปราสาทปุยฝ้าย Cotton Castle สุเหร่าสีน้ำเงินBlue Mosque

ชมเมืองทรอย เมืองกรีกในตำนาน

ชมภาพแกะสลักนางเมดูซ่าหัวเป็นงูชมหอสมุดเซลซุส

เมืองปามุคคาเล่  ชมปราสาทปุยฝ้าย Cotton Castle

เมืองคัปปาโดเกีย เมืองมรดกโลกที่มีลักษณะภูมิประเทศสวยงาม

ชมการแสดง“ระบำหน้าท้อง”(Belly dance)

สุเหร่าสีน้ำเงินBlue Mosque

สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

Author: Nat

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *