!-->

มหัศจรรย์จอร์เจีย 7 วัน 4 คืน (TK)

BT-GEO01_TK
รหัสทัวร์ : 28550
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 39,900.-
ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
วันที่ : พฤษภาคม - มิถุนายน 2563
ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส

ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมป้อมปราการนาริกาลา

วิหารจวารี-ป้อมอนานูรี

บินหรูสายการบิน 5 ดาว

ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส

ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมป้อมปราการนาริกาลา

วิหารจวารี-ป้อมอนานูรี

Author: Prang

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *