คิวชู/โอคินาว่า

เกาะโอะกินะวะ

เกาะโอะกินะวะ

คิวชู/โอคินาว่า (Kyushu/Okinawa)

แดนสวรรค์ทางตอนใต้ในท้องฟ้าและทะเลอันกว้างใหญ่ท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เนื่องจาหคิวชูเป็นเกาะที่อยู่ใต้ที่สุดในเกาะหลัก 4 เกาะของญี่ปุ่น จึงได้รับอิทธิพลจากทวีปเอเซียและมีบทบาทสำคัญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น สภาพภูมิอากาศแบ่งได้ 2 ลักษณะคือ ด้านแปซิฟิคซึ่งอบอุ่น และด้านญี่ปุ่นซึ่งหนาวเย็น หมู่เกาะโอคินาว่าซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้มีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ฟุคุโอคะเป็นศูนย์กลางการขนส่งของคิวชูและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและธุรกิจ นางาซากิเป็นเมืองท่าสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศตั้งแต่สมัยเริ่มแรก ความสวยงามทางธรรมชาติและน้ำพุร้อนเป็นเสน่ห์ของเบบปุ อาโซะและคุมาโมโต้ มิยาซากิและคะโกะชิม่าเพียบพร้อมไปด้วยอากาศที่อบอุ่นและทะเลสำหรับนักท่องเที่ยว โอคินาว่าเป็นแดนสวรรค์ทางตอนใต้ที่มีสภาพอากาศ ประเพณีและวัฒนธรรมต่างกับดินแดนส่วนอื่นของญี่ปุ่น

Author: mo

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *